* De fiets- en autoverzekering zijn verzekeringsproducten niet-leven van Yuzzu nv en worden afgesloten voor een periode van een jaar. Het verzekeringscontract wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij je het minstens 3 maanden voor de vervaldag opzegt. Je kan een verzekeringsvoorstel krijgen via 02 505 67 00 of via www.yuzzu.be/nl/fietsverzekering/simulatie.

Lees zeker de infofiche, de algemene voorwaarden en de productkenmerken voordat je het contract ondertekent. Zo kom je meer te weten over de omvang van onze dekkingen, maar ook over hun beperkingen en eventuele uitsluitingen, zoals deze hieronder:

Diefstal (fiets): een gedeeltelijke diefstal is niet gedekt (bv. diefstal van onderdelen).

Materiële schade (fiets): schade door slijtage, roest, slecht onderhoud en gebruik dat niet conform is aan je fiets is niet gedekt.

Bij klachten kun je je wenden tot Yuzzu nv, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel. Mocht dit niet volstaan, dan kun je ook terecht bij de dienst Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om de tussenkomst van een rechter te vragen. De producten van Yuzzu nv vallen onder het Belgisch recht. Yuzzu nv is een verzekeringsonderneming toegelaten onder code 1455 door de Nationale Bank van België.

** Beoordeling klantentevredenheid door Yuzzu-klanten, ongeacht hun product:​

Uit het Marktonderzoek van Dynata kwam Yuzzu als beste uit de analyse met een klantentevredenheidsscore van +16pts boven het marktgemiddelde. In 2022 werden 440 Yuzzu-klanten ondervraagd in een totaal van 8110 ondervraagde klanten van de Belgische verzekeraars.